ระดับบุคคลทั่วไปและวัยทำงาน

ระดับบุคคลทั่วไปและวัยทำงาน
ภาษาต่างชาติต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน การเขียนเมล์ การพูดคุยในการค้า ฝึกภาษาเตรียมสอบวัดคะแนนเพื่อสมัครงาน TOEIC IELTS TOEFL และฝึกฝนทักษะต่างๆเช่น Photoshops ตัดต่อวีดีโอ โปรแกรมมิ่ง Excel และอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของผู้เรียน