นำสอนโดยครูพี่ต้อง Chulalongkorn University

Chulalongkorn University
Brief info

จบจากจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ผู้มีประสการณ์สอนมาแล้วกว่า 5 ปี ล้วนมีประสบการณ์สอน วิชาต่างๆ อาทิเช่น IELTS SAT TOEIC Math English ติวสอบเข้า วิชาสาขาการตลาด การเงิน การเมือง เศรฐศาสตร์ กฏหมาย และ อื่นๆอีกมากมาย

จบจากจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ผู้มีประสการณ์สอนมาแล้วกว่า 5 ปี ล้วนมีประสบการณ์สอน วิชาต่างๆ อาทิเช่น IELTS SAT TOEIC Math English ติวสอบเข้า วิชาสาขาการตลาด การเงิน การเมือง เศรฐศาสตร์ กฏหมาย และ อื่นๆอีกมากมาย