วิชาทั่วไป

วิชาทั่วไป ราคา
อนุบาล 200 บาท / ชม.
ประถม 200 บาท / ชม.
มัธยมต้น  250 บาท / ชม.
มัธยมปลาย 300 บาท / ชม.
มหาลัย (ป.ตรี) 350 บาท / ชม.
มหาลัย (ป.โท) 400 บาท / ชม.
วัยทำงาน  เริ่มต้น 350บาท / ชม.
EP / Inter / Gifted +เพิ่ม 50-150 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาต่างชาติ

ภาษาต่างชาติ  ราคา
สเปน 300 บาท / ชม.
เกาหลี 300 บาท / ชม.
จีน 300 บาท / ชม.
เยอรมัน 300 บาท / ชม.
ภาษาอื่นๆ 300 – 350 บาท / ชม.

วิชาเฉพาะทาง และการสอบ

วิชาเฉพาะทาง และ การสอบ ราคา
สอบตรง – บัญชี เศรฐฐศาสตร์ กฏหมาย  350 บาท / ชม.
Admission – GAT/PAT/O-NET  300บาท / ชม.
INTER- IELTS(Academic)/TOEFL/ SAT/ SAT II / CU-TEP/ TU-GET / CU-AAT 400 บาท / ชม.
สอบเทียบ – A-Level / GED / IGCSE  400 บาท / ชม.
วัยทำงาน – TOEIC / TOEFL / IELTS(General)  450 บาท / ชม.
กรณีที่ผู้เรียนมากกว่า 1 คน ค่าเรียนต่อชั่วโมง จะเพิ่มขึ้น 50-150 บาท / ชม / คน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นอนุบาล
สอบเข้า ป.1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ Phonics ศิลปะ เชาว์ปัญญา ฝึกพูดอ่านเขียน สอนทำการบ้าน

ระดับชั้นประถม
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ สอนการบ้าน ติวพัฒนาเพิ่มเกรด ติวสอบกลาง/ปลายภาค สอบแข่งขันตามรายการ

ระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-ม.3)
เตรียมสอบเข้า ม.4  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ สอนการบ้าน ติวพัฒนาเพิ่มเกรด ติวสอบกลาง/ปลายภาค

ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)
Science Maths Physics Chemistry Biology Social Studies English ภาษาไทย และเตรียมสอบเข้ามหาลัยต่างๆ อาทีเช่น  IELTS(Academic)/TOEFL/ SAT/ SAT II / CU-TEP/ TU-GET / CU-AAT /GAT/PAT/O-NET / 9 วิชาสามัญ / กสพท

ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
Statistics Calculus Finance Accounting Business Economics Marketing Physics Chemistry Biology Law และ อีกหลายๆสาขาวิชาตามความต้องการของผู้เรียน

ระดับบุคคลทั่วไปและวัยทำงาน
ภาษาต่างชาติต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน การเขียนเมล์ การพูดคุยในการค้า ฝึกภาษาเตรียมสอบวัดคะแนนเพื่อสมัครงาน TOEIC IELTS TOEFL และฝึกฝนทักษะต่างๆเช่น Photoshops ตัดต่อวีดีโอ โปรแกรมมิ่ง Excel และอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของผู้เรียน